Neurologinen fysioterapia

Neurologinen Fysioterapia keskittyy keskus- tai ääreishermostoperäisten sairauksien tai oireyhtymien kuntoutukseen. Esimerkkinä aivoinfarktin jälkeinen halvaantuminen (hemiplegia), neuropatiat, MS - tauti ja Parkinson. Kuntoutuksella pyritään parantamaan asiakkaan toimintakykyä ja liikkumista jokapäiväisessä elämässä.