Kuntoutus ja fysikaalinen hoito

Hoitolaitoksellamme on KELA:n vaikeavammaisten kuntoutussopimukset. Tämä mahdollistaa erilaisilla diagnooseilla olevien KELA:n maksamien asiakkaiden kuntoutuksen joko laitos- tai kotikäynteinä.

Fysikaalinen hoito

Fysikaalisella hoidolla eli fysioterapialla hoidetaan tuki- ja liikuntaelinongelmia, kuten lihasten jännitystiloja, revähdyksiä, ryhtiongelmia sekä erilaisia nivelongelmia. Fysioterapia on koulutetun fysioterapeutin antamaa hoitoa, josta saa lähetteellä KELA:n korvauksen. Hoitokeinoina käytetään liikehoitoja, erilaisia manuaalisia tekniikoita, kuten hierontaa ja mobilisointia sekä tarpeen mukaan sähkö- tai syvälämpöhoitoja.

Hoitoon sisältyy alkutilanteen kartoitus, jonka perusteella valitaan sopiva hoitomuoto. Hoitomuotoon vaikuttaa se, kuinka akuutti/krooninen tilanne on ja kuinka voimakkaat oireet ovat. Samoin tarkkoja tarpeellisia käyntimääriä on vaikea arvioida ennakolta.

Fysioterapiakäynneillä tehdyn hoidon lisäksi asiakkaalle ohjataan kotihoito-ohjeet, joiden avulla asiakas itse pystyy edesauttamaan omaa kuntoutumistaan. Fysioterapeutin tarkoitus on tukea asiakasta hänen fyysisen toimintakykynsä ylläpitämisessä ja kannustaa omatoimiseen liikkumiseen.

Lisätietoja: 

www.fysi.fi

www.suomenfysioterapeutit.fi

http://www.suomentule.fi