Akupunktio

Akupunktio on vanha, alun perin kiinalainen hoitomuoto, jossa neuloin ärsyttämällä tiettyjä pisteitä stimuloidaan kudoksia. Vaikutus tulee keskushermosto-tasolta ja hoitomuoto sopii lähes kaikille. Traditionaalisen kiinalaisen opin mukaan akupunktion vaikutus perustuu yin ja yang tasapainotilaan, jota neulottamalla pyritään hakemaan. Länsimaissa teoria vaikutusmekanismista pohjaa kivunlievitykseen mm. porttikontrolli-teoriaan perustuen.

Vaikuttava akupunktiohoito muodostuu 3-10 hoitokerrasta, mutta akuutissa tapauksessa voi jo muutama kerta riittää. Hoitokertojen tiheys on alussa 1-2 kertaa viikossa. Jatkossa saattaa riittää 1-2 hoitokerran jakso esim. puolen vuoden välein pitämään oireet poissa. Neulat ovat steriilejä, hyvin ohuita kertakäyttöneuloja.

Akupunktiolla hoidetaan erilaisia tuki- ja liikuntaelinongelmia, kuten niska-hartiakipuja ja jännitystiloja, päänsärkyä,migreeniä, selkäongelmia, artroosia sekä tendiniittejä. Akupunktio sopii myös urheilu- ja rasitusvammojen hoitoon. Akupunktiolla pyritään lievittämään kipua, jolloin aktiivinen harjoittelu ja kuntoutuminen on mahdollista.

Akupunktiohoitoon liittyy usein myös myönteisiä oheisvaikutuksia, kuten unen laadun parantuminen, vastustuskyvyn lisääntyminen, rentoutuminen, stressin lievitys, ummetuksen helpottuminen, hormonitoiminnan normalisoituminen ja allergiaoireiden väheneminen. Akupunktiossa elimistö hakee tasapainotilaa, joka pyrkii korjaamaan mahdollisia ongelmia. Vakavissa kiputiloissa tai mikäli taustalla on hoitamaton perussairaus, on kuitenkin ennen akupunktiohoidon aloittamista syytä neuvotella lääkärin kanssa.

HUOM!

Akupunktiohoitajamme on paikalla vain maanantaisin klo 8.00-15.00.